Få rätta grunden!

Med Ungdomsteamets förberedande insatser får du en bra grund att stå på inför dina kommande steg – till studier eller arbete. Insatserna kan till exempel bestå av samtalsstöd och självstärkande och motiverande kurser. Vi tar även upp frågor som berör fritids- och levnadsvanor – så som kost, sömn, motion, stress och andra ämnen som har betydelse för välbefinnandet.

Motiverande samtal vi kan erbjuda dig olika former av regelbundet samtalsstöd; det kan vara vägledande, orienterande, rådgivande och motiverande samtal. Vi fungerar som ditt bollplank när du vill ta upp olika frågor som rör dig och din framtid. Vi ger inga färdiga paketlösningar utan är mån om en dialog där du känner dig delaktig och ansvarig för dina beslut. Vi tror att alla människor har egna styrkor och förmågor och vår förhoppning är att du under din tid i Ungdomsteamet i Haninge ska hitta just dina!

Frukostgruppen är en av våra aktiviteter där fokus ligger på livsstil/hälsa. Vi äter frukost tillsammans inför ett gemensamt tema som Ungdomsteamet eller inbjuden gäst håller i.

Kompassen är en vägledningskurs som pågår i max 4 veckor. Kursen bedrivs i mindre grupp eller individuellt. I kursen ingår exempelvis: att hitta sina egna styrkor, kunskap om arbetsmarknaden, skriva ansökningshandlingar. Under kurstiden har du uppföljningssamtal med kursledare och din socialkonsulent på Ungdomsteamet.

Media ungdom är en verksamhet där du kan få lära dig mer och utveckla dina kunskaper inom musik, foto, film. Du kan få en inblick i olika dataprogram t ex musikprogrammet Reason och bildprogrammet Photoshop. En annan inriktning kan vara att läsa körkortsteori. Media ungdom har plats för ca 7 deltagare.

Stationen är en kurs på max 6 månader för dig som behöver få möjlighet att utveckla dina intresseområden och stärka din personliga utveckling. Här får du dessutom möjlighet att fördjupa dig i dina intressen genom individuella miniprojekt. Stationen finns i Jordbro i Haninge. Mer information kan du få från din handläggare.

 

 

Malin Larsson
Verksamhetsledare
Peter Andersson
Jobbagent
Leif Bojesen
Arbetsförmedlare
Alexander Strawa
Arbetsförmedlare
Bertha Gonzalez
Socialkonsulent
Jiannoula Driva
Socialkonsulent
Patricia Andrade Bengtsson
Socialkonsulent
Helén Svills
Studie/yrkesvägledare