SamMA-teamet

Vi ger dig ett sammanhållet stöd hela vägen mot arbete.   

SamMA-projektet vänder sig till dig mellan 16-35 år som behöver ett förstärkt stöd för att hitta, få och behålla ett arbete. I Samtycke anvisning Unga vuxna och SamMA hittar du information om hur du kommer i kontakt med oss. Det går också bra att kontakta Karolina Boström, karolina.bostrom@haninge.se.

I SamMA-projektet arbetar ett team tillsammans för att ge dig ett sammanhållet stöd mot arbete eller studier. Teamet utgår ifrån dina behov av stöd.

CM-handledare stöttar dig med samordning av kontakter med vården och myndigheter.

SE-handledare hjälper dig att hitta, få och behålla ett arbete.

Arbetsterapeut ger stöd och anpassning på din praktik eller arbetsplats.

Hälsopedagog stöttar kring svårigheter som påverkar din hälsa såsom sömn, stress, kost och motion.