Kompetensutveckla i handledarskap

Haninge kommun erbjuder arbetsgivare en kostnadsfri kurs i handledarskap.
Med ”Växa” får arbetsplatsens medarbetare en bra grund för att ta emot nyanställda eller praktikanter.

Kursen ger information, tips och idéer om händelser som kan uppkomma i handledarsituationer. Du får också med dig praktiska checklistor och dokumentmallar som underlättar i din roll som handledare.

Ur kursinnehållet:

• Varför praktikant?

• Regler, rutiner och policys

• Stöd i handledarrollen

• Bemötande

• Kommunikation

• Erfarenhetsutbyte mellan handledarna

• Praktiska checklistor, mallar m.m.

Läs mer om handledarkursen VÄXA