Aktuell statistik

Ungdomsteamet 2018

Under 2018 arbetade Ungdomsteamet med 295 deltagare (127 kvinnor och 168 män) varav 153 var nya deltagare som skrevs in under året.

Remittenter var Arbetsförmedlingen (53 %) följt av Socialförvaltningen (19 %), Egen anmälning (13 %), Skolan (8 %), Vården (4 %) och Övriga (3 %).

Av de som skrevs in under året saknade 15 % fullständiga betyg från grundskolan. Ytterligare 58 % hade inte påbörjat eller avslutat gymnasiet.

66 % (110 av 167) av dem som avslutats från Ungdomsteamet under året har fått arbete eller börjat studera.

Vanligaste insatserna under året var frukostgrupp, Kompassen (vägledningskurs) och praktik/arbetsträning.