Aktuell statistik

Ungdomsteamet 2016

Under 2016 arbetade Ungdomsteamet med 212 deltagare (76 kvinnor och 136 män) varav 112 var nya deltagare som skrevs in under året.

Remittenter var Arbetsförmedlingen (55 %) följt av Socialförvaltningen (29 %), Egen anmälning (11 %), Skolan (4 %) och Vården (1 %).

Av de som skrevs in under året saknade 27 % fullständiga betyg från grundskolan. Ytterligare 48 % hade inte påbörjat eller avslutat gymnasiet.

54 % (60 av 111) av dem som avslutats från Ungdomsteamet under året har fått arbete eller börjat studera.

Vanligaste insatserna under året var frukostgrupp, jobbsökaraktiviteter och praktik/arbetsträning.