För vem finns vi?

Ungdomsteamet i Haninge bygger broar mellan ungdomar och arbetsgivare för att stärka ungdomars möjligheter att försörja sig själva. För att få rätt till stöd via Ungdomsteamet ska man vara mellan 16 och 24 år, sakna ett arbete eller en studieplats och vara i behov av ett samlat stöd.

De flesta som kommer till Ungdomsteamet har i förtid hoppat av grundskolan eller gymnasiet och behöver ett extra stöd på vägen till arbete eller studier. Ofta handlar behovet om att få insatserna koordinerade.

På Ungdomsteamet gör vi det möjligt genom att ha samlat resurser både från arbetsförmedling och kommun under ett och samma tak. Förutom teamet med socialkonsulenter, studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och jobbagent har vi hjälp av vårt externa nätverk, med bland annat företagspartners.

För att bli aktuell hos Ungdomsteamet så skriver exempelvis en socialsekreterare eller annan myndighetskontakt en anvisning Samtycke anvisning Unga vuxna och SamMA till oss. För de som inte har någon pågående myndighetskontakt går det bra att kontakta oss direkt.

Vi arbetar nära och kontinuerligt med våra deltagare, exempelvis genom de samtal som sker både individuellt och i grupp.

Ungdomsteamet i Haninge
Rudsjöterrassen 1, plan 10
136 81 Haninge

Malin Larsson
Verksamhetsledare/arbetsförmedlare
Peter Andersson
Jobbagent
Alexander Strawa
Arbetsförmedlare
Bertha Gonzalez
Socialkonsulent
Jiannoula Driva
Socialkonsulent
Helén Svills
Studie/yrkesvägledare
Ronas Lindh
Socialkonsulent