Historik

Ungdomsteamet i Haninge startade sin verksamhet i juni 2007 som en samverksansinsats mellan Haninge kommun och Arbetsförmedlingen.

Efter att initialt ha bekostats av initiativtagarna, blev Ungdomsteamet från 2009 en del av ESF-projektet Grenverket Södertörn, där även Paraplyprojektet i Botkyrka, Slussen och Lyra i Huddinge samt Spången i Södertälje ingick.

År 2013 avslutades ESF-projektet och Ungdomsteamet kom nu att bli en av de ordinarie verksamheterna inom ramarna för Samordningsförbundet Östra Södertörn. Förbundet ägs och finansieras gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Inom Samordningsförbundet Östra Södertörn finns idag även motsvarande insatser i Ung i Nynäs och Ung i Tyresö. De samarbetar med Ungdomsteamet i Haninge kring utbildningar och olika former av kunskapsutbyten. Ungdomsteamet samarbetar med näringslivet på flera olika sätt. Ett utvecklat arbetssätt, med fokus på social hållbarhet, sker under namnet Yrkesambassadör.

Sedan 2014 erbjuder Ungdomsteamet handledarkursen ”Växa”. Kursen fungerar som ett stöd till våra arbetsgivare i samband med exempelvis arbetsträning och praktik.

Samma år instiftade Ungdomsteamet priset ”Årets eldsjäl”. Årets eldsjäl delas ut vid Näringslivets dag till ett företag som genom socialt ansvarstagande gör värdefulla insatser på arbetsmarknaden. Exempel kan vara att företaget erbjuder anställningar, praktikplatser, studiebesök eller andra aktiviteter som kan hjälpa arbetsökande Haningebor.

Årets eldsjäl 2017 är Södra Maltfabriken i Brandbergen.
Tidigare års pristagare är Coca Cola Enterprises Sverige AB 2014, Biltema Haninge 2015 och ICA Maxi i Haninge 2016.

 

Malin Larsson
Verksamhetsledare/arbetsförmedlare
Peter Andersson
Jobbagent
Alexander Strawa
Arbetsförmedlare
Bertha Gonzalez
Socialkonsulent
Jiannoula Driva
Socialkonsulent
Helén Svills
Studie/yrkesvägledare
Ronas Lindh
Socialkonsulent