Överenskommelse

Haninge kommun, Arbetsförmedlingen Östra Södertörn och Samordningsförbundet har gemensamt kommit överens om att samverka för att minska ungdomsarbetslösheten i Haninge. Ungdomsteamet är en del i denna samverkan.

Från Delegationen Unga till arbete (DUA) har parterna fått medel för att kunna åstadkomma en ännu mer effektiv samverkan. Bland annat har en verksamhetsstrateg anställts för att öka samordningen i kommunen.

De lokala målen för 2016/17 är att

  • antal unga 16-24 år som har okänd aktivitet ska minska från 2012 år nivå (237 personer 20-24 år). Den årliga minskningen ska vara minst 75 personer, för att 2020 nå målnivån under 5 % av befolkningen 16-24 år utan känd aktivitet.
  • andel som fullföljer gymnasiet inom 4 år ska öka till 80 % (högskoleförberedande) respektive 70 % (yrkesförberedande).