Få rätta grunden!

Med Ungdomsteamets förberedande insatser får du en bra grund att stå på inför dina kommande steg – till studier eller arbete. Insatserna kan till exempel bestå av samtalsstöd och självstärkande och motiverande kurser. Vi tar även upp frågor som berör fritids- och levnadsvanor – så som kost, sömn, motion, stress och andra ämnen som har betydelse för välbefinnandet.

Motiverande samtal vi kan erbjuda dig olika former av regelbundet samtalsstöd; det kan vara vägledande, orienterande, rådgivande och motiverande samtal. Vi fungerar som ditt bollplank när du vill ta upp olika frågor som rör dig och din framtid. Vi ger inga färdiga paketlösningar utan är mån om en dialog där du känner dig delaktig och ansvarig för dina beslut. Vi tror att alla människor har egna styrkor och förmågor och vår förhoppning är att du under din tid i Ungdomsteamet i Haninge ska hitta just dina!

Frukostgruppen är en av våra aktiviteter där fokus ligger på livsstil/hälsa. Vi äter frukost tillsammans inför ett gemensamt tema som Ungdomsteamet eller inbjuden gäst håller i.

Kompassen är en vägledningskurs som pågår i max 4 veckor. Kursen bedrivs i mindre grupp eller individuellt. I kursen ingår exempelvis: att hitta sina egna styrkor, kunskap om arbetsmarknaden, skriva ansökningshandlingar. Under kurstiden har du uppföljningssamtal med kursledare och din socialkonsulent på Ungdomsteamet.

 

Karolina Boström
Gruppledare
Bertha Gonzalez
Socialkonsulent
Ronas Lindh
Socialkonsulent
Karin Ekeblad
Studie- och yrkesvägledare