Så funkar det

Ungdomsteamet i Haninge riktar sig till dig som är mellan 16-24 år och bosatt i Haninge kommun. Du har behov av ett samlat stöd och vägledning riktat mot arbete eller studier. Kanske vill du också ha hjälp med att hitta din motivation?

Gemensamt för de flesta ungdomar vi träffar är att man, av olika anledningar, inte slutfört studier på gymnasiet eller grundskolan. Många har också pågående kontakt med andra myndigheter.

För att bli aktuell hos Ungdomsteamet så skriver exempelvis din socialsekreterare, arbetsförmedlare eller kurator/studie- och yrkesvägledare en anvisning till oss. För dig som inte har någon pågående myndighetskontakt går det bra att kontakta oss direkt. Här hittar du Samtycke anvisning Unga vuxna och SamMA.

Ungdomsteamet är ett samverkansteam bestående av arbetsförmedlare, socialkonsulenter, studie- och yrkesvägledare och jobbagent. Dina behov kartläggs och tillsammans arbetar vi för att du ska få rätt stöd att komma vidare mot arbete eller studier. Det kan t ex handla om att du behöver stöd för att vända på dygnet, få struktur på dina dagar, hitta motivation och få vägledning. Du ges möjlighet att prova på ett antal olika yrken för att komma på vad just du vill göra i framtiden.

 

Ungdomsteamet i Haninge
Rudsjöterrassen 1, plan 10
136 81 Haninge

Malin Larsson
Verksamhetsledare/arbetsförmedlare
Peter Andersson
Jobbagent
Alexander Strawa
Arbetsförmedlare
Bertha Gonzalez
Socialkonsulent
Jiannoula Driva
Socialkonsulent
Helén Svills
Studie/yrkesvägledare
Ronas Lindh
Socialkonsulent