SamMA-teamet

Vi ger dig ett sammanhållet stöd hela vägen mot arbete.   

SamMA-projektet vänder sig till dig mellan 16-35 år som behöver ett förstärkt stöd för att hitta, få och behålla ett arbete. Behovet av att få stöd från SamMA-teamet har varit mycket stort och under sommaren kommer projektet därför inte att kunna ta emot fler nya deltagare. Så snart det går att anmäla sig till projektet igen kommer en länk med mer information att läggas till.

I SamMA-projektet arbetar ett team tillsammans för att ge dig ett sammanhållet stöd mot arbete eller studier. Teamet utgår ifrån dina behov av stöd.

CM-handledare stöttar dig med samordning av kontakter med vården och myndigheter.

SE-handledare hjälper dig att hitta, få och behålla ett arbete.

Arbetsterapeut ger stöd och anpassning på din praktik eller arbetsplats.

Hälsopedagog stöttar kring svårigheter som påverkar din hälsa såsom sömn, stress, kost och motion.