Mot nya mål

Genom våra studie- och arbetsinriktade insatser identifierar vi vad som konkret kan göras för att hitta rätt aktivitet. Det kan till exempel handla om jobbsökaraktiviteter, arbetsträning och praktik. Ungdomsteamet utgår ifrån ett SE-inriktat arbete. Det innebär att vi personanpassar stödet under en längre period, med kontinuerlig uppföljning längs vägen.

Studieinformation ges individuellt eller i grupp och innehåller allmän information om olika utbildningsalternativ och om CSN.

Arbetsträning/praktik inför arbetsträning/praktik hjälper vi till med individuell stöttning och kartläggning av dina behov. Vi åker tillsammans ut till arbetsplatsen innan du börjar och gör en överenskommelse kring syftet, arbetstider, startdatum etc. Du får då träffa din handledare, arbetskamrater, och titta på verksamheten. Uppföljande stöd ges sedan kontinuerligt under arbetsträningen/praktiken.

Syftet med en arbetsträning är ofta att undersöka din arbetsförmåga och om du behöver särskilt stöd för att klara arbetet. Syftet med en praktik kan vara att öka dina möjligheter till jobb, och ge dig arbetslivserfarenhet med färska referenser.

Studiemotiverande folkhögskolekurs SMF genomförs av olika folkhögskolor, den närmaste ligger i Haninge. Programmet pågår under 12 veckor (60 dagar). Syftet med kursen är att underlätta för dig och motivera dig att slutföra dina studier.

Centrumvux är den kommunala vuxenutbildningen i Haninge. Här kan du läsa SFI, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildningar m m.  Det innebär att du som inte avslutat grundskola eller gymnasiet kan läsa in dessa ämnen här, på hel eller deltid, och t ex i kombination med praktik eller arbete.

Kulturhantverket – byggnadsvårdsutbildning i Haninge/Jordbro. Utbildningen riktar sig till dig som är inte avslutat gymnasiet och bor i Haninge, Nynäshamn eller Tyresö, och som gillar att snickra och måla. I utbildningen får du lära dig att gå från en ritning till ett färdigbyggt hus, vilka verktyg, material och färger som behövs. Du kommer att få chansen att prova på lite av varje. Kursen genomförs av yrkesgymnasiet Fredrik i Haninge.

Second Chance School i Tyresö är en yrkesinriktad utbildning för dig som av olika orsaker hoppat av/inte avslutat gymnasiet. Utbildningen är en unik möjlighet att komma ut i arbete. Den första tiden ägnas åt fördjupad yrkesorientering för att hitta rätt yrkesval för dig. Vi gör också mycket teamwork för att vi ska lära känna varandra. Genom vår livskunskapsundervisning får du en chans att vidga dina perspektiv och utvecklas som människa. Vi vill också att du ska stärka ditt självförtroende, självkänsla och din sociala kompetens.

Under tre dagar i veckan utbildas du på arbetsplatsen. De övriga två dagarna utbildas du i skolans lokaler, där du förbereds för arbetslivet och erbjuds t.ex. yrkesteori och andra kurser som är värdefulla för att du ska nå ditt mål. En handledare utformar en utbildningsplan tillsammans med dig och kommer också att följa upp att det går bra på arbetsplatsen.

Arbetsmarknadsutbildningar genomförs kontinuerligt av Arbetsförmedlingen. Information om vilka utbildningar som finns hittar du på www.arbetsformedlingen.se. Utbildningarna kan vara yrkesinriktade eller förberedande för arbete eller studier. Rådgör med din handläggare om detta kan vara något för dig.

 

Karolina Boström
Gruppledare
Bertha Gonzalez
Socialkonsulent
Ronas Lindh
Socialkonsulent
Karin Ekeblad
Studie- och yrkesvägledare