Framtidsutsikter

Många unga kommer ut i arbete idag, en del direkt efter gymnasiet och andra efter fortsatta studier. Några grupper har svårare att få fäste på arbetsmarknaden. Då gäller det att fokusera på möjligheter framför hinder.

Unga som inte avslutat gymnasiet och unga med funktionsnedsättningar är två grupper som har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. I Ungdomsteamet arbetar vi för att underlätta för dig som arbetsgivare att anställa unga som är i behov av lite mer stöd. Vi vet att man med enkla medel kan anpassa arbetsplatsen – det kan t.ex. handla om att ha en tydlig struktur i arbetet och att ge personer utrymme för återhämtning. Vårt arbetssätt innebär både att vi hjälper dig med pappersjobb inför praktik och anställning samt att vi följer upp hur det går.

Var med och samarbeta du också, för att minska ungdomsarbetslösheten i Haninge.
Kontakta vår Jobbagent så kan vi tillsammans utveckla idéer och lyfta tankar till nästa nivå.

 

Ungdomsteamet i Haninge
Rudsjöterrassen 1, plan 10
136 81 Haninge

Malin Larsson
Verksamhetsledare/arbetsförmedlare
Peter Andersson
Jobbagent
Alexander Strawa
Arbetsförmedlare
Bertha Gonzalez
Socialkonsulent
Jiannoula Driva
Socialkonsulent
Helén Svills
Studie/yrkesvägledare
Ronas Lindh
Socialkonsulent